About Me

Thursday, 12 April 2012

rancangan pelajaran harian-bm thn1 (buah-buahan)

klik di sini

Monday, 12 December 2011

Kemahiran Membaca Ayat dan Frasa yang Mengandungi Diftong dan Vokal Berganding

Membaca dan Menyebut Perkataan Mengandungi Diftong dan Vokal Berganding.

Video Mari Menyanyi - Makanlah Sayur-Sayuran.