About Me

Monday, 12 December 2011

Kemahiran Membaca Ayat dan Frasa yang Mengandungi Diftong dan Vokal Berganding

Membaca dan Menyebut Perkataan Mengandungi Diftong dan Vokal Berganding.

Video Mari Menyanyi - Makanlah Sayur-Sayuran.

Sunday, 11 December 2011

Membaca Perkataan Yang Mengandungi Vakol Berganding dan Diftong

Saturday, 10 December 2011

VIDEO MARI MENYANYI - MUSIM BUAH-BUAHAN

MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN MENGANDUNGI DIGRAF,KONSONAN BERGABUNG DAN KATA BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN

PANTUN TEKA TEKI

Kenali Buah Tempatan

Video Mari Menyanyi- Makanlah Buah-Buahan Tempatan

Membaca Suku Kata dan Perkataan

Friday, 9 December 2011

Sebut dan eja nama sayuran - Kenal pasti kata nama am

Thursday, 8 December 2011

Kemahiran Membaca Kata Berimbuhan Awalan dan Akhiran

Kemahiran Membaca Perkataan Mengandungi Digraf dan Konsonan Bergabung.

Wednesday, 7 December 2011

Kemahiran Membaca Dan Menguasai Suku Kata Tertutup Yang Mengandungi Digraf

Tuesday, 6 December 2011

Kebun Datuk Anas

Namakan jenis sayuran dan alatan berkebun yang terdapat dalam cerita ini.

Monday, 5 December 2011